Rietbeemden 0ong Vorstenbosch

Specificaties

Vraagprijs: € 257.000 v.o.n.


  • Perceel: 1003 m2
  • Ligging: Aan rustige weg, Beschutte ligging, Open ligging, Landelijk gelegen

Terug naar het overzicht

Omschrijving

ZEER FRAAI BOUWKAVEL VAN 1.003 m2 GELEGEN TUSSEN DE RIETDIJK EN DE PEELSTRAAT AAN DE RIETBEEMDEN TE VORSTENBOSCH.

Een unieke kans om uw eigen droomwoning re realiseren.

Onderstaand treft u de bouwregels aan. Echter de makelaar zal u begeleiden in het gehele proces om uw droomwoning te realiseren. Voor een uitgebreid informatiepakket kunt u dan ook contact opnemen met de makelaar.

Beeldkwaliteit:

De beeldkwaliteit moet aan de volgende punten voldoen:
– Het hoofdgebouw bestaat uit maximaal anderhalve bouwlaag met een kap. Indien dakoverstekken, balkons en andere toevoegingen worden gerealiseerd dienen deze duidelijk ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
– De architectuur moet refereren naar karakteristieke dorpse architectuur van Vorstenbosch. Een eigentijdse vertaling hiervan is mogelijk. Dorpse maat en traditionele verhoudingen verplicht;
– Vrijstaande woningen
– Kap; er dient een gelijkbenig zadeldak te worden toegepast waarvan de nokrichting evenwijdig danwel loodrecht in de voorgevel rooilijn staat. Een samengesteld dak is tevens toegestaan, mts de dakhelling van beide gelijk is. Mansardekappen zijn ook toegestaan;
– De dakhelling bedraagt 45 graden tot 55 graden. Bij toepassing van een mansarde kap is deels een dakhelling van 70 graden toegestaan;
– Materiaal en kleurgebruik gevels: Als basismateriaal voor de gevels wordt een rood – bruin gemêleerde handvorm baksteen voorgeschreven. Toepassing van witte, beige of gele stenen is niet toegestaan;
– Materiaalgebruik gevelopeningen: voor gevelopeningen dient te worden uitgegaan van hout;
Materiaal en kleur daken: voor de daken worden keramische pannen voorgeschreven in antraciet of rood/oranje kleur. Glanzende pannen zijn niet toegestaan;
– Bij toepassing van zonnecollectoren wordt antraciet kleurige dakbedekking geadviseerd;
– Verbijzondering van het gebouw is mogelijk indien in samenhang met de architectuur;
– Dakkapellen dienen bescheiden van schaal te zijn in verhouding met de hoofdmassa;
– Erkers: overschrijding van het bouwvlak met erkers is toegestaan maar deze dienen duidelijk ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
– De goothoogte bedraagt maximaal 4.50 m;
– De bouwhoogte bedraagt 9,00 m.
– De inhoud van het hoofdgebouw excl. bijgebouw is maximaal 1.250 m3 voor bouwpercelen waarvan het oppervlakte groter is dan 660 m2 en 600 m3 voor bouwpercelen waarvan het oppervlakte kleiner is dan 600 m2;
– Aan- en bijgebouwen dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. Indien aan- en bijgebouwen worden gerealiseerd met een kapconstructie dienen deze een gelijkbenige zadeldak of een mansarde kap te krijgen, aansluitend bij het hoofdgebouw. De nok staat evenwijdig danwel loodrecht t.o.v. de voorgevel rooilijn. De architectuur is in stijl met het hoofdgebouw. Maximale goothoogte bedraagt 3.25 m en de bouwhoogte 5,5 m. De dakhelling bedraagt 45 graden tot 55 graden, bij mansardekappen maximaal 70 graden;
– Erfafscheiding bij voorkeur in de vorm van groene hagen.

Bouwregels:

6.2.1 Hoofdgebouwen
Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. gebouwd binnen het bouwvlak;
b. het aantal woningen mag per bouwvlak niet meer bedragen dan één, met uitzondering van
het bouwvlak waar ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ een
afwijkend maximum aantal woningen is aangeduid;
c. de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal de ter plaatse van de aanduiding ‘maximale
goot- en bouwhoogte’ aangegeven hoogten;
d. afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceel grenzen bedraagt aan beide
zijden minimaal 3 m, met uitzondering van de twee-aaneen gebouwde woningen, waar
deze minimum afstand slechts voor één zijdelingse bouwperceel grens geldt.
6.2.2 Carports
Carports mogen alleen binnen de bestemming Wonen worden gebouwd, binnen en buiten het
bouwvlak, en voldoen aan de volgende kenmerken:
a. per hoofdgebouw is maximaal 1 carport toegestaan;
b. gesitueerd in het verlengde van of achter de voorgevel van het hoofdgebouw;
c. oppervlakte maximaal 20 m2;
d. hoogte maximaal 3,25 m.
6.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal bij:
a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw: 1m;
b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw: 2 m;
c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m.
6.3 Specifieke gebruiksregels
6.3.1 Parkeren
Voor het parkeren gelden de volgende regels:
a. per bouwperceel dient voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te worden
gerealiseerd, conform het gemeentelijke parkeerbeleid en de daarbij behorende
Parkeernormennota gemeente Bernheze (bijlage 2);
b. de oppervlakte van een parkeerplaats bedraagt ten minste 12,5 m²;
c. een garage wordt niet meegeteld bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen.

Locatie:

Rietbeemden 0
5476 LC Vorstenbosch, Nederland

Zoek uw huis

Vul uw gegevens in, wij houden u automatisch op de hoogte over nieuwe woningen die voldoen aan uw wensen.

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

Verwersstraat 108
5211 HZ 's-Hertogenbosch